De consument van tegenwoordig stelt de nodige eisen. Men verwacht kwaliteit en garanties. Om hier gehoor aan te geven proberen steeds meer fabrikanten d.m.v. een (eigen) keurmerk hun produkten te onderscheiden van de concurrentie. Gevolg: een woud aan keurmerken en de mensen zien door de bomen het bos niet meer. Een fabrikant kan in principe zijn eigen product een keurmerk geven en zelf bepalen wat hiermee gegarandeerd wordt. Vaak betreft dat slechts een deel van het produktieproces en de controle er op gebeurt intern.
Keurmerken in de produkten binnen ons assortiment betreffen de controle op de gehele produktieketen (van grondstof tot eindprodukt) en op z'n minst op dát deel wat wij als absoluut noodzakelijk achten: de werkomstandigheden en beloning van de makers. Controle vindt minstens één keer per jaar onaangekondigd, steekproefsgewijs plaats en wordt uitgevoerd door onafhankelijke instanties.  
Niet alles in onze winkel is voorzien van keurmerken. Certificering is een kostbare aangelegenheid en jammergenoeg vooral weggelegd voor grotere kapitaalkrachtige producenten die zich een onafhankelijke keuringsinstantie kunnen veroorloven. Wij werken veel met kleine bedrijven. Dat betekent korte traceerbare inkooplijnen, transparantie en direkte communicatie. Zakelijke relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen en persoonlijke contacten. Zo kan het ook! Bij ons kunt u volgende keurmerken aantreffen:

      label_vegan.jpg
      
   

Wilt u meer lezen:

fairtrade.groningen.nl